Menu

Username: Password: Wachtwoord vergeten? Aanmelden

Verstuur SMS online naar uw cliënten
Meer infoOverzicht Searches voor Mira

In onderstaande overzicht staan de beschikbare rapporten voor Mira beschreven. Voor een aantal rapporten heeft u een downloadcode nodig om het te kunnen downloaden.

Lees voor gebruik van de maatwerkrapporten de instructie voor Mira.

Farmacotherapie

Polyfarmacie
Opiaten zonder laxans
Nitraten zonder antithromboticum
NSAID's en maagschade

Organisatie

Medicatiebewaking
Opschonen OZIS


Farmacotherapie

Polyfarmacie

Op verschillende manieren kunt u polyfarmacie patiënten selecteren. Wij bieden echter een rapport dat verder gaat: met deze search kunt u patiënten selecteren die meer dan 5 geneesmiddelen gebruiken echter daarnaast worden per patiënt mogelijke geneesmiddelgerelateerde problemen gesignaleerd. Zoals een opiaat zonder laxans, een diabeet zonder statine, gebruik van een tablet dat mogelijk omgezet kan worden in een tablet met gereguleerde afgifte etc. Daarnaast worden per arts de gesignaleerde problemen geteld. Zo heeft u meteen een search in handen waarmee u het effect van reviews zou kunnen meten.
Klik hier om een voorbeeld van deze search te zien (.pdf bestand).
Terug naar boven

Opiaten zonder laxantia

Sterk werkzame opiaten kunnen als bijwerking obstipatie geven. Om dit te voorkomen, kan een laxans worden gebruikt. Dit rapport spoort patiënten op die een sterk werkzaam opiaat hebben gekregen, maar de laatste periode geen laxans.
Klik hier voor meer informatie en om de search te downloaden (gratis).
Terug naar boven

Nitraten zonder gebruik van antithromboticum

Nitraatgebruikers (sublinguale toedining) hebben in de meeste gevallen een ischemische hartziekte waarbij - tenzij er contra-indicaties zijn - acetylsalicylzuur of een ander antithromboticum (dipyridamol, clopidogrel, acenocoumarol of fenprocoumon) geïndiceerd is. Hoewel er altijd patiënten zijn die geen antithrombotica verdragen, is het mogelijk dat patiënten ten onrechte geen antithromboticum gebruiken. In dit rapport worden per huisarts patiënten weergegeven die isosorbididinitraat s.l of nitroglycerinespray hebben gekregen en geen antitromboticum gebruiken. Patiënten die gestopt lijken te zijn met een antitromboticum worden ook getoond.
Klik hier voor meer informatie en om de search te downloaden (gratis).
Terug naar boven

NSAID's en maagschade

NSAID's kunnen een verhoogd risico op maagschade geven. In dit rapport worden per huisarts patiënten getoond die in de afgelopen periode een NSAID hebben gekregen, een verhoogd risico op maagschade hebben, maar geen maagbescherming krijgen. Risicofactoren die zijn meegenomen:
- Gebruik van trombocytenaggragatieremmers
- Gebruik van orale anticoagualantie
- SSRI's
- Glucocorticosteroiden
- leeftijd
- ulcus (indien deze niet is afgeleid vanuit de medicatie).
Klik hier voor meer informatie en om de search te downloaden (gratis).
Terug naar boven


Organisatie

Controle instellingen medicatiebewaking

Medicatiebewakingssignalen worden gegenereerd op basis van het gebruiksprofiel en op basis van gebruiksperiode die worden berekend aan de hand van de ingevoerde dagdosering. Met dit rapport is het mogelijk om instellingen in de praktijk te controleren. Hierbij wordt gekeken naar twee groepen medicatie. Een geneesmiddel zoals methotrexaat of digoxine, wil je altijd op bewaken, ook als de patiënt wellicht niet heel trouw is. Dit kun je aangeven in het gebruiksprofiel. Van andere medicatie, zoals acenocoumarol en isosorbidedinitraat is het daggebruik vaak niet bekend met het risico dat er te kort wordt bewaakt. Met dit rapport worden daarom ook van dit type medicijnen, gekeken naar recepten met een gebruiksperiode korter dan 3 maand.
Terug naar boven

Opschonen OZIS

Gegevens uitwisseling via OZIS heeft afgelopen jaar volop de aandacht gehad. Om dubbele registratie van cliënten op de LDAP-server te voorkomen, kunt u met deze search cliënten opsporen, die afgelopen jaar niet in de apotheek zijn geweest, maar de jaren daarvoor wel. Hierbij worden alleen cliënten geselecteerd, die medicatie gebruik(t)en voor chronische aandoeningen zoals diabetes. Hiermee wordt een onterechte selectie voorkomen van cliënten die gewoon nauwelijks tot geen medicijnen gebruiken.
Terug naar boven