Menu

Username: Password: Wachtwoord vergeten? Aanmelden

Verstuur SMS online naar uw cliënten
Meer infoNSAID's een maagbescherming

36 Percentage patiënten > 70 jaar met afleveringen voor klassieke NSAID's tezamen met gastroprotectie


Indicator 36 gaat in op het afleveren van een gewenste combinatie van geneesmiddelen in verband het voorkomen van mogelijke bijwerkingen. Deze indicator vraagt naar het toepassen van gastroprotectie bij het gebruik van klassieke NSAID’s bij patiënten > 70 jaar. Gastrointestinale bloedingen behoren tot de ernstigste bijwerkingen van NSAID’s. Jaarlijks komen minstens 3000 mensen in het ziekenhuis terecht ten gevolgen van een maagbloeding door NSAID’s. NSAID’s staan in de top 3 van geneesmiddelen die bijdragen aan geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames. Leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor het optreden van maagulcera bij gebruik van NSAID’s De CBO-consensus stelt dat alle patiënten > 70 jaar die klassieke NSAID’s gebruiken gastroprotectie moeten krijgen. Het gelijktijdig gebruik van gastroprotectie bij NSAID’s halveert de kans op een gastrointestinale bloeding. Onder gastroprotectie wordt in deze consensus verstaan het gelijktijdig gebruik van een protonpompremmer of misoprostol in adequate dosering. Hoge doseringen H2-antagonisten (2 maal de DDD bieden eveneens gastroprotectie. Aangezien H2-antagonisten relatief weinig worden gebruikt en de toegepaste dosering meestal te laag is, wordt gebruik van H2-antagonisten als gastroprotectie in deze indicator niet meegenomen.

ApoSolutions heeft een rapport ontwikkeld om patiënten te selecteren die de afgelopen 30 dagen een NSAID hebben gebruikt* zonder adequate maagbescherming. Daarbij is gekeken naar de volgende risicofactoren:
- Gebruik van trombocytenaggragatieremmers
- Gebruik van orale anticoagualantie
- SSRI's
- Glucocorticosteroiden
- leeftijd
- ulcus (indien deze niet is afgeleid vanuit de medicatie).

Deze selectie kijkt dus verder dan alleen de patiënten ouder dan 70 jaar.

Rapport 1: Klik hier met de rechtermuisknop en kies voor 'Doel opslaan als....' om dit rapport te downloaden.

Als u de rapporten binnen Mira draait, zal gevraagd worden om een Apotheek ID. Dit is doorgaans 1. Ga in Mira naar 'Stamgegevens', 'Apotheken', kies de juiste apotheek en klik op 'Wijzig'. Links bovenin uw scherm, ziet u Apotheek ID staan.
Verder wordt gevraagd of u elke arts op een aparte pagina wilt printen. Kiest u N, dan worden de patienten per arts geprint, met mogelijk meerdere artsen op 1 pagina. Kiest u J, dan wordt elke nieuwe arts op een nieuwe pagina geprint.
Tot slot wordt gevraagd of u de Adresgegevens van de apotheek wilt printen.

*: Hierbij is gekeken naar verstrekkingen in de afgelopen 4 maanden. Een patient is aangemerkt als 'gebruiker' indien de einde van de gebruiksperiode ligt in de afgelopen 30 dagen of daarna.